Den 20. November 1989 hunn d’United Nations d’UN-Kannerrechtskonventioun ugeholl. Ausser den USA huet all Memberstaat dës Konventioun ënnerschriwwen.

Lire la suite