D’Jonk Sozialisten fannen, dass méi gemach muss ginn fir d’Flüchtlingskriis ze léisen a fir d’Betreiung vun de Flüchtlingen hei am Land ze optiméieren. Liest eis Fuederungen hei.

Lire la suite

Zesummen mat iwer 50 aaneren europäesche Jugendorganisatiounen fuederen d’Jusoen nohalteg Léisungen fir d’Flüchtingskriis ze leisen!

Lire la suite

Politesch Jugendorganisatiounen vu Lëtzebuerg maachen zesummen een Opruff un d’Politik, fir eng besser gemeinsam europäesch Flüchtlingsstrategie.

Lire la suite

D’Abonnementer fir mobil Telefonie an Internet sinn am Verglach zum direkten Ausland immens deier zu Lëtzebuerg. Op der anerer Säit entspriechen d’Infrastrukturen net dem Standard, deen een sech erwaarden kéint. Et gëtt een d’Gefill net lass, dass et un fairer Konkurrenz um Marché feelt, zum Nodeel vum Verbraucher. Mir fuerderen dofir eng genau Analyse, an méi eng aktiv Roll vum Staat als sozialen Regulateur.

Lire la suite

Lire la suite

De Nationalbureau vun de Jongsozialisten huet den Gesondheets- a Sozialminister Mars di Bartolomeo den 15. Mee begeint. Wei emmer huet de Mars sech vill Zäit geholl fir an enger entspaanter Atmosphäre mat de Jusoen iwwert Pensiounsreform an Femmgesetz ze diskuteieren!

Vu Lenks no Rechts: Max Antony, Ben Streff, Cyril d’Orazio, Jimmy Skenderovic (setzt), André Oliveira, Pascal Welter, Lynn Kettel, Mars di Bartolomeo, Régis Moes, Pierre Hobscheit, Christian Kremer.

et feelen op der Foto: Laurent Bauler, Patrick Weymerskirch, Sammy Wagner.

Foto: Sammy Wagner