Member
Membre suppléant CGJL

Firwat sinn ech Juso ginn?

Well d‘Jugend ass d‘Zukunft vun dësem Land, an et ass ganz wichteg fir engagéiert  ze sinn, a matzehëllefen fir d‘Zukunft vu Lëtzebuerg mat opzebauen.

Wat sinn meng Ideen?

Den progrès oder  Fortschrëtt ass net deen , deene Leit méi ze ginn déi vill hunn , mee deene Leit genuch ze ginn déi net vill hunn, fir hinnen ze hëllefen dat si kënne besser liewen. Dat ass meng Philosophie well ech si fir e Wuelfaartsstaat   mat sozialer Gerechtegkeet.

Emanuel Kamura

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *