D’Zukunft vun enger Gemeng kann nëmmen ofgeséchert ginn wa se sech och ëm d’Wuelbefanne vun den zukünftege Generatioune këmmert. Kanner a Jugendlech brauchen an de Gemengen dat richtegt Ëmfeld fir kënnen opzewuessen an hir Fräizäit ze verbréngen. Spillplazen, Terrains multisports oder Skaterpistë si genau esou wichteg, wéi Jugendhaiser, déi och Hëllef ubidde fir verschidde Liewenslagen. Duerch den Asaz vu Streetworker kënne Jonker erëm eng Perspektiv ugebuede kréien. An dësem Kontext sollen och Gemengen de Jugendlechen ouni Aarbecht Plazen ubidden, déi hinnen et erméiglechen, an den Aarbechtsmarché eranzeklammen.

Et ass wichteg, Infrastrukturen auszebauen, fir dass jonk Kënschtler sech kreativ kënnen entfalten. Dat kann esouwuel iwwer Raimlechkeete fir Konschtausstellunge goen, wéi och Proufsäll fir Museksgruppen. Vun esou Infrastrukturen profitéieren net nëmmen déi Jonk, mee déi ganz Gemeng, well se doduerch kreativ Käpp unzitt a gläichzäiteg de jonken Awunner Zougang zu neie Méiglechkeete fir déi perséinlech Entwécklung ubitt.

Fir datt Jonker kënne fir d’Politik begeeschtert ginn, muss d‘Iddi vun de Kanner- a Jugendgemengeréit ausgebaut ginn. Och d’Jugend- a Kannerkommissioune mussen agebonne ginn. Primärschoulen an och Lycéeën musse méi an d’associativ Liewen agebonne ginn, fir dass Kanner a Jonker mat Zäite sensibiliséiert ginn an och nei Méiglechkeeten entdecken, wéi se hir Fräizäit gestalte kënnen. D’Schoul ass net nëmmen do fir Wëssen ze vermëttelen, se soll och virwëtzeg maachen.

Jonker, déi a Familljen mat enger schwiereger finanzieller Situatioun liewen, däerfen op kee Fall aus dem Gemengeliewen ausgeschloss ginn. Geziilt Hëllefen oder Subsidë fir jonk Leit aus engem sozial schwaachen Ëmfeld déi sech méi engagéiere wëllen oder an engem Club matmaachen, droen dozou bäi, Exklusioun opgrond vun Aarmut entgéintzewierken. Wann e Kand net kann an enger Associatioun oder engem Club matmaachen, well d‘Elteren net déi finanziell Mëttel hunn, fir Particiatiouns- oder Aschreiwungsfraisen ze bezuelen (oder zousätzlech Käschten déi kënne opkommen), dann entseet en Däiwelskrees. Keng Suen, keng Entfaltung. Ouni Entfaltung, keng Perspektiven.

  • Un environnement adéquat pour les jeunes, que ce soit des maisons de jeunes, des skateparks, ou des terrains multisports
  • Offrir aux jeunes des perspectives d’avenir et du soutien, grâce à l’engagement de streetworkers et l’offre de postes d’emploi et d’apprentissage
  • Création d’infrastructures pour les jeunes artistes et musiciens
  • Promotion des conseils communaux des jeunes et des enfants (Jugend- a Kannergemengeréit); impliquer les écoles dans la vie associative
  • Des aides et subventions ciblées pour prévenir l’exclusion des jeunes citoyens
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *