De Bevëlkerungswuesstem zu Lëtzebuerg bréngt eng ganz Rei Defie mat sech, déi duerch eng intelligent an nohalteg Stadentwécklung musse geléist a bewältegt ginn. Dobäi kënnt, dass de Beruffstrafic d’Stroosseninfrastrukturen extrem belaascht. Duerfir ass et wichteg, eng Transportpolitik mat Zukunft ëmzesetzen. Mir fuerdere méi Contournementë ronderëm Gemengen (mat spezielle Spuere fir Busser), den Ausbau vu verschidde „pôles économiques“ fir eng besser Verdeelung iwwert ganz Land, a vu Park and Ride Méiglechkeeten. Och Deplacementer bannent de Gemengen, besonnesch a gréissere Stied, mussen duerch en ëffentlechen Transport erméiglecht ginn, z.B. duerch Busser.

Mier wëlle keng Stied, wou de Beton d’Vue dominéiert. D’Gemengen hunn hei eng wichteg Obligatioun a sollten och duerch de Staat ënnerstëtzt ginn. Ëffentlech Parke mat Bänken erméiglechen et de Bierger, sech bei guddem Wieder och kënnen dobaussen opzehalen. D’Verdeelung vun de Parks sollt och intelligent geplangt ginn: amplaz ee risege Park am Zentrum, méi kleng Parke verdeelt iwwert d’Gemeng, esou dass jiddereen eppes dovun huet.

Kanner sollen op hirem Schoulwee net iwwer vill befuere Stroossen oder schlecht beliichten Zebrasträife goe mussen. Et kënne speziell Schoulweeër ugeluecht ginn, déi de Kanner déi gréisstméiglech Sécherheet ginn. Den Zesummeschloss vun Eltere soll duerch d’Gemeng ënnerstëtzt gi fir e Covoiturage an op d’Kanner op de Schoulweeër opzepassen.

Wichteg fir eng Stad ass e gesonde Wuesstem. Quartieren, déi ze staark gewuess sinn, sollte geschützt ginn, z.B. duerch en (temporäre) Verbuet vu weideren Appartementshaiser. E gesonde Wuesstem belaascht net nëmmen de Verkéier an d’Ëmwelt manner, mee léisst enger Gemeng och genuch Zäit, mam Ausbau vun Infrastrukturen op déi demographesch Entwécklung ze reagéieren.

Zukunftsweisend ass och de Konzept vu Smart City. Duerch nei Technologië kënnen déi eenzel Servicer besser connectéiert ginn, de Bierger gëtt besser informéiert wat de Verbrauch vun de Ressourcen, Stroum a Waasser betrëfft, awer och d’Produktioun vun Offall. Smart Cities kënnen dozou bäidroen, dass Servicer méi geziilt an intelligent ugepasst ginn un d’Bedierfnisser vun de Bierger. Dat soll awer net an enger Philosophie geschéie fir e Maximum vu Käschten anzespueren, mee d’Liewensqualitéit vun de Bierger ze verbesseren.

  • Extension des contournements afin de réduire le trafic au sein des villes
  • Une meilleure répartition des activités économiques et du P&R
  • Aménagement de parc publics et une répartition intelligente des zones vertes dans les communes
  • Aménagement de chemins scolaires plus sûrs, encouragement du covoiturage
  • Une croissance saine qui laisse assez de marge de manoeuvre pour s’adapter au changement démographique
  • De nouvelles technologies au service du citoyen par une meilleure information sur l’utilisation des ressources (énergie, eau, etc.)
0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *