JS MENTAL HEALTH WEEK

25. Januar bis 01. Februar 2021

Pressemitteilung: Mental Health

, ,
Wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht, darf nicht an Maßnahmen gespart werden. Aus diesem Grund haben die Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL) einen mehrseitigen Bericht zur Lage der Mental Health in Luxemburg verfasst. Die daraus resultierenden Forderungen an die Regierung zielen auf die Entwicklung einer konsequenten nationalen Strategie ab, die Ministerien übergreifend den Zustand mentaler Gesundheit verbessern soll. Im Folgenden haben wir die Forderungen zusammengefasst.

Ziel du mir – #Episode 3

,
"D'Marktlücke, nee éischter d'Tabuthema Mental Gesondheet" gëtt am Kader vun dëser #MentalHealthWeek an dëser neier Podcastepisode mam Marie vun Mokuchsdag an mam Rachel vun LetzBeAware thematiséiert. Problemer an Léisungen déi den Beräich Mental Gesondheet zu Lëtzebuerg betreffen ginn an dëser Episode diskutéiert.

Mental Gesondheet vun den eelere Leit

,
d’Mental Gesondheet vun all Mënsch muss mat abezu ginn. Eng Tranche vun der Populatioun gëtt leider ëmmer erëm vergiess: déi eeler Leit...

Mental Gesondheet an der Aarbechtswelt

D’Aarbecht occupéiert an definéiert e groussen Deel vun eisem Liewen. Et ass do, wou mer déi meeschten Zäit am Dag verbréngen, wou mer Kolleege kenneléieren an och wou mer eise Revenue generéieren. En erfëllende Beruff ze hunn, sou bestätegt d’WeltgesondheetsorganisatiounI, ass onverzichtbar fir dat eegent Wuelbefannen an déi eege mental Gesondheet. Gläichzäiteg stellt d’WHO awer och fest, dass..

Mental Gesondheet bei de Kanner a Jugendlechen

Gesellschaft, wou héijen Erwaardungs-, Leeschtungs a Konkurrenzdrock op der Dagesuerdnung stinn, ass den Impakt ob déi mental Gesondheet vun de Jonken extrem grouss. Der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) no, leiden weltwäit 10-20 % vun de Kanner a Jugendlechen...