Den 20. November 1989 hunn d’United Nations d’UN-Kannerrechtskonventioun ugeholl. Ausser den USA huet all Memberstaat dës Konventioun ënnerschriwwen.

De Weltkannerdag ass e wichtegen Deel vum Fortschrëtt fir d’Gläichberechtegung. All Kand soll d’Recht hunn d’selwecht behandelt ze ginn. Keen Kand soll opgrond vu senger Hierkonft diskriminéiert ginn. Keen Kand sollt an de Krich eragezu ginn. Et ass ongeheierlech, dass d’USA net de Courage hunn, fir sech dozou ze bekennen.

Mir setzen eis dofir an!

  1. Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht;

  2. Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit;

  3. Das Recht auf Gesundheit;

  4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung;

  5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung;

  6. Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln;

  7. Das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens;

  8. Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung;

  9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause;

  10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Quellen an weider Informatiounen: https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Kinderrechtskonvention / https://www.kinderrechtskonvention.infoFoto

 

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *